Menţiuni legale

MENŢIUNI LEGALE ŞI PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

Acest document cuprinde menţiuni legale generale şi privind confidenţialitatea legate de site-ul Web al grupului ASSA ABLOY („ASSA ABLOY”). Pe acest site Web, ASSA ABLOY furnizează informaţii online. Prin accesarea şi utilizarea acestui site, sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţii din punct de vedere juridic în baza următorilor termeni şi condiţii din prezentele Menţiuni legale şi privind confidenţialitatea şi să îi respectaţi.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe în orice moment orice aspect sau caracteristică ale acestui site, inclusiv menţiunile legale şi privind confidenţialitatea, iar aceste de modificări vor intra în vigoare imediat după postarea aspectului sau caracteristicii modificate ale acestui site sau a menţiunilor legale şi privind confidenţialitatea modificate.

Menţiuni legale

DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE ŞI TERMEN DE UTILIZARE

Conţinutul acestui site („Conţinutul”), incluzând, dar fără a se limita la text, grafice şi imagini, mărci comerciale, mărci, sigle şi software este protejat de Legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală. Dreptul asupra Conţinutului nu va fi transferat dvs. sau altui utilizator al acestui site, ci va rămâne al ASSA ABLOY sau al unei părţi terţe, care deţine dreptul asupra materialelor postate pe acest site.

ASSA ABLOY deţine denumirile care se utilizează pentru activitatea comercială a companiei şi pe cele ale produselor şi serviciilor companiei menţionate în acest site, iar aceste denumiri sunt protejate de Legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor respectivi.

Sunteţi autorizat(ă) să vizualizaţi, să trimiteţi prin e-mail, să descărcaţi sau să tipăriţi copii ale Conţinutului, dar numai pentru uzul dvs. personal, necomercial. Utilizarea neautorizată a Conţinutului poate încălca legislaţia privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte legi. Ori de câte ori trimiteţi prin e-mail, descărcaţi sau tipăriţi copii ale Conţinutului, trebuie să includeţi de asemenea toate menţiunile privind drepturile de autor şi alte menţiuni care sunt incluse în Conţinut, inclusiv orice menţiuni privind drepturile de autor din partea de jos a paginii.

Conţinutul nu poate fi reprodus, transcris, stocat într-un sistem de recuperare, transpus în niciun limbaj natural sau computerizat, retransmis sub nicio formă sau prin niciun mijloc (electronic, mecanic, fotografic, înregistrat sau prin alte mijloace), revândut sau redistribuit fără consimţământul prealabil în scris al ASSA ABLOY. Nu puteţi vinde sau modifica Conţinutul sau reproduce, afişa, efectua în mod public, distribui sau utiliza în alt mod Conţinutul în niciun mod şi în niciun scop public sau comercial. Nu puteţi „încadra” acest site sau niciun conţinut al acestuia şi sunteţi de acord să nu copiaţi nicio porţiune a acestui site pe un server. În plus, sunteţi de acord să nu afişaţi şi să nu utilizaţi niciunul dintre denumirile şi niciuna dintre siglele sau mărcile comerciale ASSA ABLOY în niciun mod fără consimţământul prealabil în scris al ASSA ABLOY.

Se interzice în mod expres utilizarea Conţinutului de pe orice alt site Web sau din orice al mediu de computere aflate în reţea în orice scop, deşi puteţi oferi hyperlink-uri HTML de pe site-ul dvs. Web pe acest site, în conformitate cu prezenţii termeni de utilizare. Vi se acordă prin prezentul document o licenţă neexclusivă, limitată şi revocabilă de a vă conecta la acest site. Sunteţi de acord să nu prezentaţi nicio legătură la acest site astfel încât să fie asociate cu publicitatea sau să pară a fi o aprobare a oricărei organizaţii, produs sau serviciu. Sunteţi de acord să nu plasaţi legături pe acest site şi pe niciun alt site Web pe care o persoană rezonabilă ar considera-o obscenă, defăimătoare, hărţuitoare, extrem de ofensatoare sau răuvoitoare. ASSA ABLOY îşi rezervă dreptul de a revoca această licenţă în general sau dreptul dvs. de a utiliza anumite legături, în orice moment. Dacă ASSA ABLOY revocă această licenţă, sunteţi de acord să ştergeţi şi să dezactivaţi imediat orice legătură şi toate legăturile dvs. cu acest site.

Dacă utilizaţi Conţinutul într-un mod care nu este permis în mod clar de aceşti termeni şi condiţii de utilizare, este posibil să încălcaţi legislaţia privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte legi. Într-un astfel de caz, ASSA ABLOY vă revocă automat permisiunea de a utiliza acest site, iar ASSA ABLOY va avea dreptul de a vă solicita să distrugeţi imediat orice copii pe care le-aţi făcut după orice porţiune a Conţinutului. Toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres de aceşti termeni şi condiţii sunt rezervate.

DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII

ASSA ABLOY NU ACCEPTĂ NICIO RECLAMAŢIE ÎN LEGĂTURĂ CU REZULTATELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE OBŢINUTE DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU PE BAZA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI CUPRINS DE ACEST SITE SAU FURNIZAT DE ACEST SITE. PRIN URMARE, DVS. VEŢI UTILIZA ACEST SITE PE PROPRIUL DVS. RISC.

ASSA ABLOY OFERĂ ACEST SITE ŞI CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE DE PE ACESTA „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN TIP, EXPRESĂ, IMPLICITĂ SAU STABILITĂ DE LEGE. ASSA ABLOY, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN MOD EXPRES ŞI SPECIFIC NEAGĂ PRIN PREZENTUL DOCUMENT TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, PERMISE DE LEGE SAU DE ORICE ALT TIP, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANŢII IMPLICITE ALE DREPTULUI, VANDABILITĂŢII, NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR PĂRŢILOR TERŢE ŞI ADECVĂRII PENTRU UN ANUMIT SCOP. ASSA ABLOY NU ACCEPTĂ NICIO RECLAMAŢIE SAU GARANŢIE PRIVIND ACURATEŢEA, FIABILITATEA, COMPLETITUDINEA, CONTINUITATEA SAU CARACTERUL OPORTUN ALE CONŢINUTULUI, SERVICIILOR, SOFTWARE-ULUI, TEXTULUI, GRAFICELOR, LEGĂTURILOR SAU COMUNICAŢIILOR FURNIZATE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU PRIN UTILIZAREA ACESTUIA. AVEŢI RESPONSABILITATEA DE A VĂ LUA TOATE MĂSURILE DE PRECAUŢIE NECESARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ORICE CONŢINUT PE CARE L-AŢI PUTEA OBŢINE DE PE ACEST SITE NU CONŢINE NICIUN VIRUS INFORMATIC SAU NICIUN ALT COD INFORMATIC POTENŢIAL DISTRUCTIV.

Nici ASSA ABLOY şi nici o altă persoană sau companie asociate cu ASSA ABLOY nu vor fi responsabile pentru nicio deteriorare de niciun tip rezultată din utilizarea de către dvs. a acestui site sau a oricărui conţinut, serviciu sau material furnizate de acest site sau pe acest site („această protecţie”) sau din incapacitatea de a le utiliza. Această protecţie include toate revendicările, indiferent că se bazează pe garanţie, contract, prejudiciu, răspundere strictă sau orice altă teorie juridică şi indiferent că ASSA ABLOY este informată sau nu cu privire la posibilitatea unor astfel de pagube. Această protecţie acoperă toate pierderile, inclusiv, dar fără limitare, toate pagubele directe, indirecte, speciale, incidentale, pe cale de consecinţă, tipice şi punitive; pagube care rezultă din vătămări corporale sau ucidere din culpă; profituri pierdute; şi pagube rezultate din date pierdute sau din întreruperea afacerii.

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI; RECLAME

Acest site poate conţine legături către site-uri Web ale unor părţi terţe. Aceste legături sunt furnizate exclusiv ca o oportunitate pentru dvs. şi nu ca o aprobare de către ASSA ABLOY a oricărui conţinut de pe astfel de site-uri Web ale unor părţi terţe sau furnizat de acestea. Acest site nu este responsabil pentru conţinutul site-urilor Web corelate ale unor părţi terţe; nu analizăm, controlăm sau monitorizăm materialele de pe niciun site Web al unor părţi terţe; şi nu acceptăm nicio reclamaţie privind conţinutul, acurateţea sau legitimitatea materialelor de pe astfel de site-uri Web ale unor părţi terţe.

Dacă decideţi să accesaţi de pe acest site alte site-uri Web corelate ale unor părţi terţe, faceţi acest lucru pe propriul dvs. risc. Utilizarea de către dvs. a site-urilor Web ale unor părţi terţe face obiectul respectivilor Termeni şi Condiţii de utilizare pentru acele site-uri Web ale părţilor terţe, inclusiv Politicilor de Confidenţialitate respective ale acelor site-uri Web.

În eventualitatea în care acest site alege să includă reclame aparţinând unor părţi terţe, aceste reclame pot conţine legături către alte site-uri Web. Cu excepţia situaţiei în care în mod specific se menţionează altfel, acest site nu aprobă niciun produs şi nu reprezintă în niciun mod conţinutul, acurateţea sau legitimitatea oricăror materiale conţinute în orice reclamă de pe acest site sau legate de acesta prin intermediul oricărei reclame de pe acest site.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

ASSA ABLOY se angajează să protejeze confidenţialitatea datelor dvs. personale. Prezenta Politică de confidenţialitate descrie modul în care ASSA ABLOY gestionează şi utilizează datele personale pe care le obţinem de la dvs. în legătură cu acest site Web şi modul în care să ne contactaţi dacă aveţi orice alte întrebări despre modul în care vă gestionăm datele personale.

ASSA ABLOY colectează şi stochează date personale (precum numele dvs., adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon) pe care le furnizaţi pentru a primi informaţii de la noi. Astfel de informaţii vor permite ASSA ABLOY să răspundă solicitării de informaţii de către dvs.

ASSA ABLOY colectează şi stochează de asemenea date personale pe care le furnizaţi (a) ca parte a detaliilor ca deţinător al contului dvs. (dacă este cazul) şi/sau (b) în legătură cu întrebările dvs. despre produse de pe site-ul nostru Web sau cu achiziţionarea acestora (acolo unde acele caracteristici sunt disponibile). Astfel de informaţii pot include informaţii de contact şi livrare, precum şi informaţii financiare în legătură cu plăţile dvs. online pentru produse.

În plus faţă de utilizările stabilite mai sus, putem utiliza date personale pentru a administra şi a îmbunătăţi acest site Web, pentru menţinerea înregistrărilor noastre interne, pentru analize statistice şi (acolo unde este cazul) pentru a îndeplini comenzile dvs. de produse şi/sau pentru a vă contacta în legătură cu vânzări/achiziţii şi ca parte a procedurilor noastre de asistenţă pentru clienţi.

În aceste scopuri, datele personale pot fi transferate către companiile din grupul ASSA ABLOY aflate în ţări din întreaga lume (care pot fi în afara Zonei Economice Europene). 

Datele personale colectate sau stocate sunt exclusiv pentru utilizarea în cadrul grupului ASSA ABLOY de companii, cu excepţia faptului că le putem dezvălui către părţi terţe în următoarele cazuri:

acolo unde ni se solicită acest lucru de către lege;
unui cumpărător sau unui potenţial cumpărător al afacerii noastre; şi/sau
către furnizorii de servicii desemnaţi de ASSA ABLOY care furnizează servicii în legătură cu acest site Web şi cu facilităţile sale, dar numai în măsura necesară ca aceştia să furnizeze acele servicii – de exemplu, furnizorului nostru de servicii pentru carduri de plată, pentru a vă procesa plăţile prin intermediul acestui site Web, furnizorului(ilor) de servicii de livrare astfel încât aceştia să poată livra produsele pe care le achiziţionaţi, şi furnizorului(ilor) de servicii IT care găzduiesc, dezvoltă şi sprijină site-ul Web.
ASSA ABLOY va lua măsuri pentru a proteja orice date personale care sunt transferate către astfel de părţi sau care sunt transferate în alte ţări, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pentru protejarea datelor.

Puteţi solicita în orice moment ca informaţiile despre dvs. să fie modificate sau şterse. Aveţi de asemenea dreptul să primiţi anual o copie a datelor dvs. personale pe care le menţinem gratuit în înregistrările noastre. ASSA ABLOY este responsabilă pentru procesarea datelor dvs. personale, iar toate solicitările pentru a modifica, a şterge sau a primi o copie a acestor informaţii trebuie trimise prin poştă la adresa ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden şi marcate cu textul „ Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible (În atenţia: Responsabilul pentru date personal în Grupul ASSA ABLOY)” .

MODULELE COOKIE

Un modul „cookie” este un fişier text de mici dimensiuni care conţine informaţii şi care este stocat pe calculatorul dvs. Modulele cookie se utilizează pur şi simplu pentru scopuri tehnice, pentru a facilita utilizarea paginii Web. Un tip de modul cookie salvează permanent un fişier pe calculatorul dvs. Acesta poate fi utilizat apoi pentru a personaliza o pagină Web în conformitate cu opţiunile şi interesele utilizatorului. Celălalt tip principal de module cookie este denumit „modul cookie pentru sesiune”. În timp ce vizitaţi o pagină Web, modulele cookie pentru sesiune sunt trimise între calculatorul dvs. şi server pentru a accesa informaţiile. Modulele cookie pentru sesiune dispar atunci când vă opriţi browser-ul Web. Pentru informaţii suplimentare despre modulele cookie în general, vă rugăm să vizitaţi www.allaboutcookies.org.

Modulele cookie pe care ASSA ABLOY le utilizează în mod specific pe acest site Web sunt (se menţionează în paranteze, după denumirea modulului cookie, cât timp modulul cookie este salvat):

  • .ASPXROLES (sesiune) – Modul cookie utilizat pentru stocarea numelor de rol pentru utilizatorii conectaţi. Utilizat pentru a şti cărui rol îi aparţine utilizatorul conectat. Se utilizează numai pe site-uri Web care utilizează o zonă protejată prin parolă.
  • .ASPXAUTH (sesiune) – Utilizat pentru a stabili dacă un utilizator este autentificat sau nu, este setat numai după ce utilizatorul s-a conectat. Se utilizează numai pe site-uri Web care utilizează o zonă protejată prin parolă.
  • .LoginC (sesiune) – Utilizat pentru a determina utilizatorul conectat. Utilizat pentru a afla care utilizator este conectat. Se foloseşte doar pe site-uri care cu zone protejate prin parolă.
  • backgroundImageIndex (sesiune) – Utilizat pentru pagina de start pentru referinţe pentru a seta imaginea de start în diaporamă.
  • ASP.NET_SessionId (sesiune) – ASP.NET utilizează acest cookie pentru a identifica ce solicitări aparţin unei anumite sesiuni. Acest modul cookie face posibilă reţinerea şi diferenţierea utilizatorilor. Se utilizează numai pe site-uri Web care utilizează o zonă protejată prin parolă.

În plus, le permitem anumitor terţe părţi să seteze şi să acceseze module cookie ale unor părţi terţe pe acest site Web. Acestea sunt după cum urmează:

GOOGLE ANALYTICS

Următoarele module cookie sunt setate de instrumentul nostru de statistică Web Google Analytics pentru a înregistra informaţii despre vizitele pe site-ul Web şi despre vizitatorii acestuia. Statisticile se utilizează pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorului pe site-ul Web:

_utma (2 ani)
_utmz (6 luni)
_utmc (sesiune)
_utmb (30 de min.)
_utmt (10 de min.)

WIDGET-URI MEDIA PENTRU RETELE DE SOCIALIZARE

Site-ul Web ar putea utiliza widget-uri media pentru reţele de socializare pentru a le permite utilizatorilor să reia conţinut de pe site-ul nostru Web pe diferite platforme de socializare (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn etc.). Pentru a înţelege ce informaţii se colectează şi modul de colectare a acestora, precum şi ce module cookie sunt setate de către aceste părţi terţe, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a platformei de socializare respective.

Dacă nu doriţi să acceptaţi module cookie, browser-ul dvs. Web poate fi setat astfel încât să respingeţi automat stocarea modulelor cookie sau să fiţi informat(ă) ori de câte ori un site Web solicită să i se permită stocarea unui modul cookie. Modulele cookie stocate anterior se pot şterge de asemenea din browser-ul Web. Vă rugăm să consultaţi paginile de ajutor ale browser-ului dvs. Web pentru informaţii suplimentare. Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că unele zone sau caracteristici ale acestui site Web se bazează pe module cookie şi prin urmare este posibil să nu funcţioneze dacă ştergeţi sau respingeţi modulele cookie.

Vă rugăm să ne contactaţi la cookies@assaabloy.com pentru informaţii suplimentare despre modulele cookie utilizate de site-ul Web.