Moştenirea noastră

Grupul ASSA ABLOY a fost format în 1994 prin fuziunea a doi furnizori majori de soluţii de închidere şi securitate: ASSA din Suedia şi ABLOY din Finlanda. ASSA ABLOY s-a dezvoltat şi si-a extins oferta cu soluţii de deschidere a uşilor şi automatizare a accesului. Divizia Entrance Systems a fost formată în 2006.

ASSA ABLOY Entrance Systems se întemeiază pe o experienţă cuprinzătoare şi profundă în domeniul automatizării accesului, cu o expertiză bogată şi un istoric remarcabil de soluţii dovedite în practică. Prin achiziţia mărcilor de produse, recunoscute pe plan global, Besam, Crawford, Albany şi Megadoor, familia ASSA ABLOY a obţinut un nivel de succes respectabil şi apreciere pe piaţă, impunând în industrie noi standarde de protecţie, securitate şi confort.

  • De mai mulţi ani aceste mărci de produse au fost promovate în mod consecvent prin asociere cu marca ASSA ABLOY. Cunoştinţele colective şi resursele acestor firme sunt reunite din 2017 sub marca ASSA ABLOY.
  • Besam a devenit parte a Grupului ASSA ABLOY în 2002. Firma a fost înfiinţată în 1962, începând cu producţia de uşi automate pentru domeniul sănătăţii; a urmat în curând o expansiune în alte sectoare, cum au fost comerţul cu amănuntul şi transporturile.
  • Crawford a devenit parte a Grupului ASSA ABLOY în 2011. Crawford a produs iniţial uşi de garaje şi din anii 1950 a început să se orienteze spre uşile industriale şi echipamentele pentru rampele de încărcare. Domeniile de utilizare cuprind distribuţia, logistica şi producţia.
  • Megadoor s-a alăturat Grupului ASSA ABLOY în 2011. Prima uşă verticală din material textil Megadoor a fost creată în 1973 ca uşă de cuptor pentru industria forestieră, urmată la scurt timp de aplicaţii în domeniile mineritului, şantierelor navale şi aviatic.
  • Albany a devenit parte a Grupului ASSA ABLOY în 2012. Albany a prezentat prima uşă rulantă de mare viteză din material textil din lume în 1968, continuând cu crearea unor uşi de înaltă performanţă pentru o gamă largă de sectoare, cum sunt producţia, mineritul şi camerele cu atmosferă controlată.